2008

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Mladoniczky Mihály
Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

Ezúton benyújtom a Csömöri Amantis Kórusegyesület beszámolóját a 2008. évben elnyert 150.000,- Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról.

A pályázaton elnyert pénzt a Hotel Solero szállásdíjára fordítottuk (ld.1.sz. melléklet)

A támogatást kórustábor megvalósítására nyertük el. 2008. július 1-3. között Siófokon szerveztünk magunknak egy „edzőtábort”, ahol intenzív munka folyt. A kórushangzás, a repertoár fejlesztése szempontjából igen hasznosnak bizonyult az együtt töltött néhány nap.
A táborból történő hazaérkezés után pár nappal Cd-felvételt készítettünk.
A Siófokon folyt munkáról a Csömöri Hírmondó októberi számában beszámoltunk. (2. sz. melléklet)

Kérem a beszámoló elfogadását.

Csömör, 2008. december 20.

Mihókné Nyikos Edit,
 a Csömöri Amantis Kórusegyesület elnöke


Pályázati adatlap

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet